Miło nam poinformować Państwa, że Rada Rodziców w ostatnim czasie udzieliła wsparcia finansowego w postaci dofinansowania do wycieczek dla czworga uczniów naszej szkoły, w łącznej wysokości 900,00 zł.

Przypomnijmy, że pomoc taka jest jednym z celów, które przyjęliśmy do realizacji w bieżącym roku szkolnym, ze środków pochodzących m.in. z wpłat na Fundusz Uczniowski.