1. Przyjęcie informacji od dyrekcji szkoły:
  • na temat umieszczania informacji na jadłospisie dotyczącej pochodzenia potraw i składników (garmażerka , samodzielne przygotowanie) oraz składu   posiłków.
  • Brak możliwości rozdzielenia posiłków (osobo zupa – osobno 2-danie).
 2. Przekazaliśmy dyrekcji informacje:
  • Na temat braku bieżącej aktualizacji jadłospisu umieszczanego w Librusie i na ścianie w szkole
  • Na temat niezbyt trafionego terminu wykonywania zielnika w klasach 4. ( po interwencji dotarła wiadomość , że będzie można ten zielnik wykonać w kwietniu 2019).
 3. Sprawozdanie z realizacji wpłat na fundusz uczniowski, szafki i świetlicę, stan wpłat na dzień 14.01.2019
  • FU – 4.920,00 zł (50% – do dyspozycji klas / 50% do         dyspozycji RR)
  • SZ – 1.290,00 zł,
  • ŚW – 1.490,00 zł.
 4. Dyskusja dot. celów statutowych RR w kolejnych latach (pomoc materialna – jak ma wyglądać).
 5. Festyn rodzinny
  • Termin festynu – 8.06.2019 (sobota),
  • Formuła bez zmian – jak w zeszłym roku.
  • Proszę wykorzystać Wasze kontakty – zbieramy „fanty” i gadżety i wszelkiego typu atrakcje dla dzieci, które będziemy mogli włączyć do nagród lub porozdawać dzieciom na festynie.