1. Zapytania i propozycje przekazane dyrekcji szkoły:
  • Prośba rodziców, aby na jadłospisie wyszczególnione były informacje dotyczące pochodzenia (garmażerka , samodzielne przygotowanie) i składu posiłków,
  • Propozycja podziału czasu wydawania posiłków tak, aby zmniejszyć obciążenie stołówki i wydłużyć swobodny czas spożywania posiłków,
  • Poruszono kwestię zastępstw na lekcjach,
  • Prośba o zwrócenie nauczycielom uwagi na nadmierne obciążanie uczniów zadaniami domowymi.
  • Prośba o usprawnienie i przyspieszenie podawania informacji na „Librusie”.
 2. Sprawozdanie z realizacji wpłat na fundusz uczniowski, szafki oraz świetlicę – stan wpłat na dzień 18 listopada 2018 r.:
  • FU – 2.470,00 zł
  • SZ –     900,00 zł
  • ŚW – 1.160,00 zł
 3. Przygotowanie i omówienie założeń kiermaszu Bożonarodzeniowego.
  • Szczegóły kiermaszu i konkursu zostaną podane w osobnym komunikacie w sekcji aktualności po jego ogłoszeniu na początku grudnia